Quick-Scan Sancties en Exportcontrole

Deze Quick-Scan stelt u in staat u om voor uw bedrijf een risicoprofiel te maken voor sancties en exportcontrole. 

Uw antwoorden zijn belangrijk om een individueel bedrijfs risicoprofiel te maken, die u via e-mail zult ontvangen. Het risico profiel bevat een individuele evaluatie en aanbevelingen voor uw bedrijf met betrekking tot sancties en exportcontrole.
De Quick-scan duurt ca. 10 minuten en wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
Start
 
Welkom bij de Quick-Scan Sancties en Exportcontrole. Wat is uw voornaam? *

Om met u in contact te komen en u het resultaat te kunnen toezenden, hebben wij uw contactgegevens nodig. Daarnaast spreken we u vanaf hier graag persoonlijk aan.
 
{{answer_44204668}}, wat is jouw achternaam? *

 
{{answer_44204668}}, wat is de naam van het bedrijf waarvoor je werkt? *

 
Waar is het bedrijf gevestigd?

Vermeld hier het adres.
 
{{answer_44204668}}, wat is je emailadres? *

Wij hebben dit nodig om je de resultaten toe te sturen.
 
Mogen we ook je telefoonnummer weten?

Voor het geval dat wij vragen hebben.
 
Persoon/entiteit sanctie risico gerelateerd

 
Hebben jullile een methode om vast te stellen of de personen/entiteiten met wie jullie zaken doen (bijv. leveranciers, dienstverleners, afnemers, transportbedrijven, verzekeringen, etc), op een sanctielijst staan (van bijv. Verenigde Naties, Verenigde Staten, etc)? *

     
 
Stellen jullie regelmatig (min 1 x per jaar) vast of de relaties in jullie relatiebestand niet op een van de sanctielijsten staan vermeld? *

     
 
Zijn de methoden van a en b geïntegreerd met jullie IT systemen? *

     
 
Landen sanctie risico gerelateerd

 
Zijn jullie gevestigd of doen jullie zaken met een van de volgende landen?

Landen beginnend met een A tot L.

 
Zijn jullie gevestigd of doen jullie zaken met een van de volgende landen?

Landen beginnend met een M tot Z.

 
Stellen jullie vast of bij transacties van jullie onderneming (inkoop, verkoop, dienstverlening, etc) bepaalde landen met een hoog risico betrokken zijn? *

     
 
En hebben jullie hiervoor additionele maatregelen (bijv. escalatie naar een senior, compliance of het bestuur) getroffen? *

     
 
Vermeld hier informatie over de additionele maatregelen.

 
Hebben jullie voorzieningen in de IT systemen om de verschillende landen en hun specifieke eisen te ondersteunen en/of vast te stellen welke landen bij transacties zijn betrokken, voorzien van een workflow om de afhandeling juist te laten verlopen (bijv. escalatie)? *

     
 
Hoe heeft u dit systeem technisch ingeregeld?

 
Goederen risico gerelateerd

 
Hebben jullie vastgesteld (laten vaststellen) dat jullie producten niet onder een van de export controls vallen? *

     
 
Bevatten jullie producten/diensten goederen, technologie en/of diensten die van de US afkomstig zijn? *

     
 
Weten jullie altijd wie de eindgebruiker van jullie goederen/diensten zijn? *

     
 
Ondersteunen jullie IT systemen de risico's die verbonden zijn aan bepaalde sectoren, goederen die onder export controls vallen (bijv. dual-use en militaire goederen dmv classificatie), herkenning van betrokkenheid van de US, en een onbekende eindgebruiker in jullie transacties? *

     
 
Hoe heeft u dit ingeregeld in uw IT systemen?

 
{{answer_44204668}}, nog maar 3 vragen te gaan.

 
Activiteiten (anti-witwassen/anti-terrorismefinanciering)

 
Hebben jullie regelmatig transacties waarbij in cash geld afgerekend wordt? *

     
 
Heeft u hiervoor voorzieningen (bijv. procedures) getroffen? *

 
Ondersteunen jullie IT systemen workflows, vastlegging van issues en welke maatregelen getroffen zijn om de issues op te lossen? *

     
 
Op welke manier ondersteunen uw IT systemen u hierin?

 
Algemeen risico gerelateerd

 
Doen jullie zaken met personen/bedrijven uit/in de US? *

     
 
Hebben jullie personen in dienst die een US persoon zijn (bijv. personen met US nationaliteit of personen die een US Greencard hebben)? *

     
 
Handelen jullie uw financiële transacties (betalingen van bestellingen, ontvangsten voor leveringen) af in USD? *

     
 
{{answer_44204668}}, heb je nog vragen/opmerkingen die wij niet in deze Quick-Scan hebben geadresseerd?


Dank je voor jouw Quick-Scan!


Je antwoorden zijn opgeslagen. Jouw bedrijfs risicoprofiel voor Sancties en Exportcontrole zal binnen een paar werkdagen worden aangemaakt en naar jou persoonlijk worden verstuurd via e-mail.
Powered by Typeform
Powered by Typeform